Styre og Valgkomite 2018
Lensmannssvingen Borettslag styre 2018


Leder:      Ola Petter Tandstad            Holmåsen Terrasse, 1440 Drøbak


Medlem:   Anne Lise Askautrud          Osloveien 38 O, 1440 Drøbak


Medlem:    Hilde Grevskott Larsen         Osloveien 40 J, 1440 Drøbak


Medlem:   Lars Rangul         Osloveien 38 Q, 1440 Drøbak


Medlem:   Elin Bråstøyl         Osloveien 36 D, 1440 Drøbak


Vara:        Kirsten Krosby-Johansen        Osloveien 42 C, 1440 Drøbak

                

                 Unni Torgersen        Osloveien 34F, 1440 Drøbak

         

Valgkomité  

Navn:       Gunnar Falch       for 1 år.

                Kari Moe       for 1 år.

               Jon Martin Andresen      for 1 år.

 

Hjemmeside

Hilde Grevskott Larsen            lensmannssvingen@gmail.com