Styre og valgkomite 2019
Lensmannssvingen Borettslags styre 2019


Leder: 

Lars Rangul, Osloveien 38 Q


Medlemmer:

Hilde Grevskott Larsen, Osloveien 40 J

Elin Bråstøyl, Osloveien 36 D

Kirsten Krosby-Johansen, Osloveien 42 C

Preben A. B. Frostmann,  Osloveien 34 J


Varamedlemmer:        

Ørjan Moe Anthonsen, Osloveien 42 D    

Torunn Linja, Osloveien 36 B

         

Valgkomité:  

Annelise Askautrud, Osloveien 38 O

Ann Mari Skog, Osloveien 42 G

John Martin Andresen, Osloveien 36 I