Hva har du anledning til å endre inne/ute?
Hva kan du endre?


Innvendige endringer

Du står fritt til å foreta endringer inne i egen leilighet så lenge du ikke endrer bærende konstruksjoner eller gjør større omlegging av installasjoner for vann- og avløp, herunder endring av sluk. Dette vil kreve byggetillatelse fra kommunen. Du må også sørge for å følge alle regler og forskrifter til enhver tid.

       

Utvendige endringer

Utvendig har du ikke anledning til å foreta endringer ut over de vedtak som er gjort av styret.

Dette gjelder montasje av markiser, persienner og levegger. Her er det bestemt hvilke farger og utførelse som skal brukes.
Skal du montere ekstra belysning må du søke styret. Dersom dette godkjennes skal det benyttes samme type som den eksistertende.
Eventuelle forslag til endringer kan forelegges styret til vurdering. Det er et mål at bygningene framstår enhetlig.