Nyheter
Siste nytt
Lensmannssvingen 31.05.2017
Årets generalforsamling blir onsdag 14. juni kl. 18.00. I år møtes vi i vårt nye kulturhus Smia på Dyrløkke.

Lensmannssvingen 31.05.2017
Denne siden har "sovet" noen år, men nå forsøker vi igjen å komme med nyheter fra borettslaget.

Lensmannssvingen 30.03.2011
Merking begge garager fullført

Lensmannssvingen 29.03.2011
Merking av biloppstillingsplass starter i dag.

Lensmannssvingen 08.02.11
Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. mai kl 1900 i Frogn rådhus.

Lensmannssvingen 21.01.11
Det blir lagt sklisikkert belegg på gulv i søppelrom i løpet av 10 dager.

Lensmannssvingen 14.05.10
Vi skal starte bygging av hus for papp/papir-kasser om ca 20 dager. Avtale er inngått med Ren-Vakts snekkeravdeling etter innhenting av 3 tilbud.
Det synes som bruk av det gamle rommet er ønsket til diverse som sykler, vogner, benker m.m.
Ståldøren vil bli flyttet til det nye rommet.

Lensmannssvingen 13.05.10
Brannalarmanlegget er nå under kontinuerlig testing. Vi gir oss ikke før feilen er funnet. Feilalarmer kan fremdeles forekomme og er en del av feilsøkingen.

Lensmannssvingen 28.05.10
Husk Generalforsamling 2. juni kl 1900 i Frogn rådhus. Umiddelbart etter Generalforsamlingen har vi beboermøte. Hva er vi fornøyd med og hva ønsker vi å endre? Kom - møt dine naboer og gi uttrykk for din mening.


Lensmannssvingen 3.2.10
Pris på stikkontakt i garasjebod blir Kr 888. Montasje begynner uke 6.


Lensmannssvingen 22.12.09
Styret vil innhente pris på stikkontakter montert i garasjebod for privat bruk. Gi beskjed til odd.kristiansen@dknett.no dersom du er interessert.


Lensmannssvingen 08.12.09.
I disse dager foregår det arbeider i gjestegarasjen. Dette er isolasjon av kuldebroer som skal redusere problemene med kalde gulv for noen leiligheter i 1. etasje.


Lensmannssvingen 08.12.09.
Hastigheten på bredbåndet vil i løpet av desember bli øket til 4000/1000.
Dette skjer uten kostnader for borettslaget.


Lensmannssvingen 11.10.09.
Det er montert videoovervåking som nå er i drift.


Lensmannssvingen 23.09.09
Det har vært flere innbrudd etter samme mønster i garasjene. Vi vet at det er benyttet fjernbetjening for port og systemnøkkel for dører.
Styret arbeider med flere løsninger for å få større sikkerhet i garasjene.
Det er tegnet kontrakt for levering av videoovervåking. Dette er første trinn i arbeidene med å sikre garasjene. Anlegget regnes ferdig idriftsatt i løpet av uke 41. Det arbeides videre med et avansert nøkkelsystem.