Søppel og papir
Søppelrom og rom for papir, papp og plast


1: I søppelrom skal det kun kastes husholdningsavfall. Det skal være innpakket, posene skal være knyttet igjen. Husholdningsavfall er matrester etc..

2: I papirom skal det kun kastes papir og papp.  Papp skal brettes sammen. Plastposer skal ikke i konteinerene. Disse legges i egen sekk som er montert på vegg.

3: DET ER IKKE LOV Å KASTE ELLER LAGRE SØPPEL UTENOM KONTEINER.