Søppel og papir
Søppelrom og rom for papir, papp og plast


1: I søppelrom skal det kun kastes husholdningsavfall. Det skal være innpakket, og posene skal være knyttet igjen. 

2: I papirrommet skal det kun kastes papir og papp. Papp skal brettes sammen. 

3: DET ER IKKE LOV Å KASTE ELLER LAGRE SØPPEL UTENOM KONTEINER.