Foto av Lensmannssvingen borettslag

Foto av Lensmannssvingen hentet fra 1881.no