Skal du ha ny merking av postkasse og ringeklokkeknapp?
Merking av postkasser og ringeklokkeknapper
Merkingen a v både postkasser og ringeklokkeknappene ved inngangsdørene  skal ha likt utseende. K ontakt styret på lensmannssvingen@gmail.com dersom du trenger ny eller endret merking.