Søknad om bruksoverlating/utleie av hele boligen

 

Andelseiers navn   :   …………….  ..  ………………………

 

Borettslagets navn :  ……………..  ..  ………………………

 

Adresse :                  ………………  ..  ………………………

 

Jeg søker med dette om å overlate bruken av ovennevnte bolig til :

 

Navn :       ………………….  ..  …………………….

 

Adresse :  ….……………….  ..  …………………….

 

Bruken skal overlates i perioden fra …..  …..  …………..  til …..  …..  …………

 

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i

Borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3, har bodd i boligen i ett

Av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til andre uten

At det er nødvendig å angi noe grunn. I andre tilfeller kreves

Særlig grunn som nevnt i borettslagslovens  §  5-6  første ledd nr  1-4,

 

 

1.      Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens

§  5-6  første ledd nr 3 bodd i boligen i minst ett av de siste

to årene.

 

 

 

 

Ja

 

 

Nei

 

2.      Hvis svaret på spørsmål 1 er nei, angi hvilken særlig

Grunn som foreligger for overlating av bruken

J f  borettslagslovens  §  5-6  første ledd nr  1-4 :

 

…………………………………………………

 

…………………………………………………

 

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer

Andelseiers plikter overfor borettslaget.

 

 

…………………….. ,                 …….  ..  ………..

          Sted                                        Dato

 

 

…………………………………..

     Andelseiers underskrift

 

Min midlertidige adresse vil være : …………………………….    …..    …………………….